Tìm thấy: 4 văn bản

Thi đua khen thưởng 0754/PTM-PTBV

V.v thông báo đến các doanh nghiệp chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 0754/PTM-PTBV

V.v thông báo đến các doanh nghiệp chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3140/PTM -ITB

Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm quốc tế Agtitech 2018 tại Israel

Ngày ban hành: 15/12/2017

Ngày có hiệu lực: 15/12/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1966/PTM-HVĐT

Tập huấn Danh mục AHTN 2017 và phân loại hàng hóa XNK dựa trên HS 2107 của Tổ chức Hải quan thế giới.

Ngày ban hành: 11/08/2017

Ngày có hiệu lực: 11/08/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành