Tìm thấy: 2 văn bản

công văn 08/SKHCN-QLCNG

Hồ sơ sáng kiến kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 291/SKHCN-QLCN

Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội

Ngày ban hành: 09/08/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành