Tìm thấy: 144 văn bản

công văn 9649/UBND-VX1

V/v tăng cường rà soát người về từ vùng dịch có nguy cơ cao để phòng, chóng dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 18/CT-CTUBND

Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3180/QĐ-UBND

Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 20/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10329/UBND-VX1

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19

Ngày ban hành: 19/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10298/UBND-VX1

V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 9917/UBND-VX4

Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động kích ứng với tình hình dịch Covid-19

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3048/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNHĐiều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBNDngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện phápphòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 08/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 9377/CV-BCĐ

V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 21/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 9202/UBND-CN3

Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống đường dây nóng và thực hiện Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần”

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2875/QĐ-UBND

V/v Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 15/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành