• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/11/2021
V.v hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Số ký hiệu 1009/NHCS-KHTD Ngày ban hành 11/11/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành