• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/07/2021
V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải
Số ký hiệu 5845/UBND-CN1 Ngày ban hành 19/07/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành