• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/06/2021
KẾ HOẠCH KHUNG Triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu 47/KH - SYT Ngày ban hành 08/06/2021
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở y tế Đặng Văn Hải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành