• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2021
V/v quan lý, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo phòng, chống dịch covid-19
Số ký hiệu 4000/UBND-NN1 Ngày ban hành 26/05/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành