• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2021
Xin ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 1135/STNMT-TTCNTT Ngày ban hành 27/04/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Kim Tuấn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành