• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/02/2021
V/v hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung theo Thông báo số 36/TB -UBND ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 229/SYT -NVYD Ngày ban hành 17/02/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở y tế Nguyễn Thanh Hải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành