• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2020
triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu 4975/UBND-VX1 Ngày ban hành 01/07/2020
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực