• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/06/2020
V/v sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Số ký hiệu 4583/UBND-KT3 Ngày ban hành 17/06/2020
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực