• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/06/2020
V/v hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Số ký hiệu 4588/UBND-KT3 Ngày ban hành 17/06/2020
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực