• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/06/2020
thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020
Số ký hiệu 4439/UBND-VX1 Ngày ban hành 12/06/2020
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực