• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/05/2020
Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thưc hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra , giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông quan qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Số ký hiệu 42/2020/TT-BTC Ngày ban hành 22/05/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành