• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/05/2020
V/v hướng dẫn cho vay ng ười sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Số ký hiệu 370/NHCS-KHTD Ngày ban hành 06/05/2020
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Tạ Ngọc Thảo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành