• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
Nghị quyết củ BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19
Số ký hiệu 14/NQ-TU Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành