• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/02/2020
V/v thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số ký hiệu 292/SXD-KTVLXD Ngày ban hành 05/02/2020
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký sở Xây dựng Nguyễn Văn Ngọc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành