• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/12/2019
Hướng dẫn hoạt động của các cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 21/HD -HĐKTKT Ngày ban hành 04/12/2019
Loại văn bản Thi đua khen thưởng Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành