• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/11/2019
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Số ký hiệu 12/TT-BNV Ngày ban hành 04/11/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành