• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 20/08/2019
V/v đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Số ký hiệu 4789/TCHQ - VP Ngày ban hành 25/07/2019
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký Tổng cục Hải quan Nguyễn Trung Hải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 20/08/2019

Cơ quan ban hành