• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/10/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2017
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu 08/2017/TT-BNV Ngày ban hành 27/10/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/12/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành