• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/03/2018
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT -TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018 đã giao các đơn vị địa phương
Số ký hiệu 1800/UBND - KT4 Ngày ban hành 19/03/2018
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành