• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu 201/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/12/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội đồng nhân dân Hoàng Thị Thúy Lan
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành