• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 30/08/2017
Tập huấn Danh mục AHTN 2017 và phân loại hàng hóa XNK dựa trên HS 2107 của Tổ chức Hải quan thế giới.
Số ký hiệu 1966/PTM-HVĐT Ngày ban hành 11/08/2017
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực 11/08/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Bắc Hà
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 30/08/2017

Cơ quan ban hành