• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/08/2017
Thông báo chức danh và chữ ký Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 18/TB-SNV Ngày ban hành 01/08/2017
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc Lại Quang Hhuy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành