• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/01/2013
Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Số ký hiệu 04 -NQ/TU Ngày ban hành 14/01/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Vọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành