• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 14/07/2016
Số ký hiệu Số: 39/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 14/07/2016
Loại văn bản Thi đua khen thưởng Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành