• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 14/07/2016
Số ký hiệu Bản đăng ký thi đua năm 2012 Ngày ban hành 14/07/2016
Loại văn bản Thi đua khen thưởng Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành