Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1276/STTTT-CNTT V/v thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA 09/08/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
2 58/HHDN-VP V/V triển khai Quyết định số 118/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 19/03/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
3 45/HHDN_VP /v quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn 04/03/2021 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
4 108/STTTT-BCVT V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone 29/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
5 46/STTTT-TTHTTT V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin 15/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn
6 Thư cảm ơn 28/08/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
7 42/2020/TT-BTC Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thưc hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra , giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông quan qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan 22/05/2020 Bộ Tài Chính
Vũ Thị Mai
8 87/HHDN-VP V/v tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 20/05/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
9 70/VP-HHDN v/v tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid19 21/04/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
10 860/BHXH -BT Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 17/03/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cơ quan ban hành