Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 269/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021. 12/12/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
2 4344/SYT-NVYD CV đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2. 17/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
3 4302/SYT-NVYD Triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch. 15/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
4 223/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 21.10.2021. 21/10/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
5 221/TB-SYT THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 19/10/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
6 3876/SYT-NVYD V/v tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các CSSXKD, cơ quan, đơn vị. 19/10/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải
7 3850/SYT-NVYD V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 18/10/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải
8 3471/SYT-NVYD Vv cập nhật danh sách sinh phẩm, trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 8, 9). 24/09/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
9 2816/SYT-NVYD V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện trong Văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh. 19/08/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải
10 2442/SYT-NVYD Vv cập nhật danh sách sinh phẩm/TTBYT chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 5 (28/7/2021). 28/07/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung

Cơ quan ban hành