Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 35/SCT-QLĐT&HTQT V/v thông tin cho doanh nghiệp 14/01/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
32 1037/SCT-KHTCTH Đăng tải, cung cấp thông tin dự án Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc. 31/08/2020 Sở Công Thương
33 789/SCT-QLTM V/v phổ biến Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. 08/07/2020 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
34 591/SCT - QLTM V/v hỗ trợ tiêu thụ vải thiều và nông sản của tỉnh Hải Dương. 02/06/2020 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
35 192/SCT- QLĐT&HTQT V/v hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử năm 2020 05/03/2020 Sở Công Thương
36 1371/SCT -QLTM Về việc tăng cường kiểm tra,rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh 13/11/2019 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường
37 569/TB-SCT v/v quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 15/12/2017 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường

Cơ quan ban hành