Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 6380/UBND-NN1 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 29/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
22 2011/QĐ-CT Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 28/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
23 5952/UBND-NN1 V/v thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 21/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
24 5824/UBND-KT3 V/v chủ động kiểm soát, ngăn ngừa sự sâm nhập của dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh 21/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
25 5845/UBND-CN1 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải 19/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
26 1948/QĐ -UBND Về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới 18/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
27 1940/QĐ-TBCĐ QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
28 4895/UBND-CN1 V/v vận chuyển hàng hóa qua địa bàn và đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 23/06/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
29 1574/QĐ-UBND Về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 16/06/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
30 4605/UBND -CN1 V/V hỗ trợ vận tải hàng nông sản bằng đường sắt 15/06/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Thanh

Cơ quan ban hành