Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 2520/QĐ-CT Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
12 2519/QĐ-UBND Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
13 7799/UBND-KT4 V/v hoạt động Hệ thống đường dây nóng và thực hiện Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần” 07/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
14 7726/UBND-VX1 V/v tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 05/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
15 7688/UBND-CN1 V/v vận tải hàng nông sản, nguyên vật liệu sản xuất bằng đường sắt 03/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
16 7592/UBND-CN1 V/v thống nhất trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải quy định tại văn bản số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021 31/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
17 7392/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên đị bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 26/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
18 6878/UBND-VX1 V.v triển khai thực hiện Thông báo số 398-TB/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 13/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
19 2089/QĐ-UBND Quyết định Quy định V.v thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
20 6597/UBND-NC1 V/v tăng cường biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 05/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh

Cơ quan ban hành