Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 3288/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHV/v dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
2 9649/UBND-VX1 V/v tăng cường rà soát người về từ vùng dịch có nguy cơ cao để phòng, chóng dịch Covid-19 30/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
3 18/CT-CTUBND Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
4 3180/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh 20/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 10329/UBND-VX1 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19 19/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
6 10298/UBND-VX1 V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19 18/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Tạ Đức Hải
7 9917/UBND-VX4 Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động kích ứng với tình hình dịch Covid-19 09/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
8 3048/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHĐiều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBNDngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện phápphòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 08/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
9 9377/CV-BCĐ V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 21/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
10 9202/UBND-CN3 Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống đường dây nóng và thực hiện Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần” 18/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh

Cơ quan ban hành