Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 2875/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 15/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
12 8829/UBND-VX3 V/v tiếp tục triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 06/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
13 8667/UBND-VX1 V/v thực hiện Văn bản số 828/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế 01/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
14 2720/QĐ-UBND Về bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh trong tình hình mới 29/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
15 8407/UBND-VX3 Triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 24/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
16 8349/UBND-VX1 thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 23/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
17 8216/UBND-KT4 V/v hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 21/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
18 2520/QĐ-CT Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
19 2519/QĐ-UBND Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
20 7199/UBND-NC1 V/v triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch (covid) 20/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang

Cơ quan ban hành