Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 9649/UBND-VX1

V/v tăng cường rà soát người về từ vùng dịch có nguy cơ cao để phòng, chóng dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1761/SCT-KHTCTH

đăng tải, cung cấp thông tin các dự án Xúc tiến đầu tư ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 29/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 9600/CV-BCĐ

V.v tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

Ngày ban hành: 28/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1820/SCT-QLTM&HTQT

hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, Lâm Đồng

Ngày ban hành: 10/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 9917/UBND-VX4

Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động kích ứng với tình hình dịch Covid-19

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3048/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNHĐiều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBNDngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện phápphòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 08/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 9849/CV-BCĐ

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 07/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1791/SCT-QLTM&HTQT

v/vThông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa cẩu thanh thủy

Ngày ban hành: 05/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1784/SCT-QLTM&HTQT

Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS trong tháng 9 năm 2021

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1746/SCT-QLTM&HTQT

Hỗ trợ đăng ký nhanh cho DN sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền BCT (theo VB 6666)

Ngày ban hành: 27/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành