Tìm thấy: 24 văn bản

Quyết định 2875/QĐ-UBND

V/v Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 15/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2720/QĐ-UBND

Về bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày ban hành: 29/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2520/QĐ-CT

Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 12/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2519/QĐ-UBND

Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày ban hành: 12/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2089/QĐ-UBND

Quyết định Quy định V.v thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 05/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1948/QĐ -UBND

Về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới

Ngày ban hành: 18/07/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1940/QĐ-TBCĐ

QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 16/07/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1316/QĐ-BCĐ

Quyết định V.v kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1081/QĐ-UBND

Quyết định V/v thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên

Ngày ban hành: 06/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg

Quyết định Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày ban hành: 21/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành