Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 9649/UBND-VX1 V/v tăng cường rà soát người về từ vùng dịch có nguy cơ cao để phòng, chóng dịch Covid-19 30/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
32 1761/SCT-KHTCTH đăng tải, cung cấp thông tin các dự án Xúc tiến đầu tư ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025 29/11/2021 Sở Công Thương
33 9600/CV-BCĐ V.v tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 28/11/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Việt Văn
34 1820/SCT-QLTM&HTQT hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, Lâm Đồng 10/11/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
35 9849/CV-BCĐ Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 07/11/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Lê Duy Thành
36 1791/SCT-QLTM&HTQT v/vThông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa cẩu thanh thủy 05/11/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
37 Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xét công nhận doanh nghiệp văn hóa 03/11/2021 Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
38 1784/SCT-QLTM&HTQT Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS trong tháng 9 năm 2021 03/11/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
39 1746/SCT-QLTM&HTQT Hỗ trợ đăng ký nhanh cho DN sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền BCT (theo VB 6666) 27/10/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
40 1730/SCT-QLTM&HTQT VB hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đi Trung Quốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 25/10/2021 Sở Công Thương
Ngyễn Ngọc Phi

Cơ quan ban hành