Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 269/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021. 12/12/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
22 18/CT-CTUBND Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
23 3180/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh 20/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
24 10329/UBND-VX1 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19 19/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
25 10298/UBND-VX1 V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19 18/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Tạ Đức Hải
26 10282/CV-BCĐ Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 18/11/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Việt Văn
27 4344/SYT-NVYD CV đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2. 17/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
28 4302/SYT-NVYD Triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch. 15/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
29 9917/UBND-VX4 Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động kích ứng với tình hình dịch Covid-19 09/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
30 3048/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHĐiều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBNDngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện phápphòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 08/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn

Cơ quan ban hành