Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1085/UBND-KT3 V/v tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp khi công nhân và người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2021 19/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
2 1065/UBND-VX1 V/v thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủyVĩnh Phúc tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 17/02/2021 18/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
3 1049/UBND-NN5 Về việc thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 18/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Thanh
4 411/SKHĐT-DNKTHT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 17/02/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
5 229/SYT -NVYD V/v hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung theo Thông báo số 36/TB -UBND ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh 17/02/2021 Sở y tế
Nguyễn Thanh Hải
6 1019/UBND-VX1 V/v thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 09/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
7 31/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
8 311/SKHĐT-DNKTHT 02/02/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
9 703/CV-BCĐ Tiếp tục đảm bảo hậu cần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 29/01/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
10 108/STTTT-BCVT V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone 29/01/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Vũ Mạnh Toàn

Cơ quan ban hành