Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 3904/UBND -VX1 V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
32 15/QĐ-TTCP QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 24/04/2020 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
33 571/NHNNo-VPII -TH V/v thiết lập đường dây nóng để xử lý các ý kiến về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 22/04/2020 Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh VPII
Lê Hải Hà
34 70/VP-HHDN v/v tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid19 21/04/2020 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
35 484/NHN Thôn báo đường dây nóng để xử lý các ý kiến về hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid19 21/04/2020 Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc
Ngô Ngọc Tú
36 2927/UBND -CN2 V/v tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 21/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
37 941/QĐ -UBND QUYẾT ĐỊNH tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 16/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
38 2822/UBND -VX1 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020 16/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
39 03/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn về việc lập hồ sơ đề nghị xác định số lao động thược diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 13/04/2020 Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Nguyễn Xuân Thều
40 11/CT-CP Về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid19 04/03/2020 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc