Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
171 26/CT-TTg Về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp 06/06/2017 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
172 20/CT - TTg Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 17/05/2017 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
173 Số: 39/2012/NĐ-CP 14/07/2016
174 Số: 32/2011/QĐ-UBND 14/07/2016
175 Số: 92 /BC - KTĐDN 14/07/2016
176 Quyết định V/v thành lập Hội đồng 14/07/2016
177 QĐ-KTĐDN 14/07/2016
178 Mẫu báo cáo 14/07/2016
179 Bản đăng ký thi đua năm 2012 14/07/2016
180 51/2010/QĐ-TTG 14/07/2016