Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 165/HHDN-VP về việc tham gia cuộc vận động 29/11/2019 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phạm Thị Hồng Thủy
2 164/HHDN-VP Về việc tham dự chương trình diễn đàn văn hóa doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam 26/11/2019 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
3 177/MTTQ -BTT về việc tuyên truyền thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng VK -VLN-CCHT 14/11/2019
4 1371/SCT -QLTM Về việc tăng cường kiểm tra,rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh 13/11/2019 Sở Công Thương
Nguyễn Thế Trường
5 3072/SKHĐT -DNKTHT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2019 /NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác 05/11/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
6 2854/QĐ -UBND V/V kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh 04/11/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
7 141/HHDN - VP Ủng hộ quỹ Vì người nghèo 15/10/2019 Phạm Thị Hồng Thủy
8 3802/CV -BKTTW Về việc phối hợp diến đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Sumit 2019 10/09/2019 Ban kinh tế
9 76/TM -HHDN Tham gia tuần lễ văn hóa du lịch thương mại doanh nhân Bắc Giang thời kỳ Hội nhập 2019 19/08/2019 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang
10 282/SKHCN -QLCNg Về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực kinh tế xã hội năm 2019 19/08/2019 Sở Khoa học Công nghệ
Nguyễn Kim Tuấn