Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 4975/UBND-VX1 triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 01/07/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
2 4811/UBND-CN1 V/v thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 26/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
3 174/VP-HCQT Nghị định Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 24/06/2020 Thủ tướng Chính phủ
4 36/KH-SNN&PTNT Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020 19/06/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bùi Như Ý
5 4658/UBND-CN1 V/v trả lời kiến nghị về giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ 19/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Văn Thanh
6 4588/UBND-KT3 V/v hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul 17/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
7 4583/UBND-KT3 V/v sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 17/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
8 1647/SKHĐT-KTĐN V/v Phối hợp giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia diễn đàn doanh nghiệp Asean +3 (Nhật bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) 17/06/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
9 4507/UBND-TH1 Tăng cường đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống thiên tai, bão lũ, đuối nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động 15/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
10 4439/UBND-VX1 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 12/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh