Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1268a/PTM- VPHH Về việc công nhân, người lao động tập trung sản xuất không tham gia các hoạt động đình công, bãi công và biểu tình 13/06/2018
2 88/HHDN -VP Về việc hợp tác phát hành báo năm 2018 05/06/2018
3 644/STP - PBGDPL Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến" Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh 21/05/2018 Sở Tư pháp
Kim Thị Ánh
4 2940/UBND-KT3 Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao 27/04/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
5 826/GM- UBKHNMT14 Mời dự diễn đàn Khoa học và công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 24/04/2018
6 63/HHDN-VP về việc tăng cường phòng cháy chữa cháy 24/04/2018
7 2753/UBND - TH2 về việc lựa chọn phụ nữ tiêu biểu, giới thiệu cho Báo phụ nữ Việt Nam 20/04/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Thị Minh Lợi
8 2190/UBND -KT3 Về việc quy định về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số 02/04/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
9 19/2018/TT -BTC v/v hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghệ hỗ trợ 28/03/2018 Trần Văn Hiếu
10 2057/UBND -KT4 Về việc chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 28/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh