Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 689 V/v cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 05/09/2018 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Tạ Ngọc Thảo
2 123 về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 27/08/2018
3 122 V/v Mời tham gia hội diễn nghệ thuật doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2018 26/08/2018
4 1268a/PTM- VPHH Về việc công nhân, người lao động tập trung sản xuất không tham gia các hoạt động đình công, bãi công và biểu tình 13/06/2018
5 88/HHDN -VP Về việc hợp tác phát hành báo năm 2018 05/06/2018
6 644/STP - PBGDPL Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến" Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh 21/05/2018 Sở Tư pháp
Kim Thị Ánh
7 2940/UBND-KT3 Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao 27/04/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
8 826/GM- UBKHNMT14 Mời dự diễn đàn Khoa học và công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 24/04/2018
9 63/HHDN-VP về việc tăng cường phòng cháy chữa cháy 24/04/2018
10 19/2018/TT -BTC v/v hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghệ hỗ trợ 28/03/2018 Trần Văn Hiếu