Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/07/2021
http://hoidn.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/404/1948-QDUB_signed_signed_signed_signed.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">

Cơ quan ban hành