Công đoàn Prime tưng bừng tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018

Ngày đăng: 11/07/2018  - Lượt xem: 1247

Hưởng ứng phong trào thi đua “lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động và cũng để thiết thực tìm ra giải pháp nâng cao đời sống cho người lao động. Công đoàn Prime Group đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức –lao động (CNVCLĐ) trong toàn tập đoàn góp phần tạo ra phong trào lao động sáng tạo rộng khắp và hiệu quả làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Lao động sáng tạo” thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, với mục tiêu sáng tạo để tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu suất lao động và thu nhập cho người lao động.  Ngày 30 tháng 6 năm 2018 Công đoàn Prime đã  tưng bừng tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Prime năm 2018 với sự tham gia của  9 đơn vị thành viên. Kết quả Công đoàn Prime đã trao 01 giải nhất cho Công đoàn Prime Đại lộc, Giải Nhì cho Công đoàn Prime Vĩnh Phúc và Prime Phong Điền, Giải Ba Prime Đại Việt và Prime Phổ Yên, 4 giải khuyến khích đã được trao cho Công đoàn Prime Trường Xuân, Prime Yên Bình, Prime Tiền Phong và Prime Ngói Việt.


      Trong giai đoạn hiện nay, thì công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiện nay  là 1 sự nỗ lực thay đổi có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với nền kinh tế nói chung, đối với mỗi doanh nghiệp và người lao động nói riêng.  Hội thi chính là hình thức "khơi nguồn" sáng tạo đa dạng như vậy đã dấy lên phong trào thi đua, học tập, lao động sáng tạo sôi nổi trong CNVCLĐ toàn tập đoàn Prime Group.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website