Bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 03/06/2021  - Lượt xem: 156

Sáng ngày 3/6/2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Hiệp hội Doanh nghiệp đã tiến hành báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học mang tên: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự chương trình bảo vệ đề tài về phía Hiệp hội Doanh nghiệp có bà Phạm Thị Hồng Thủy – Chủ tịch Hiệp hội – Chủ nhiệm đề tài, ông Đường Trọng Khang – Tổng thư ký Hiệp hội – đồng chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Về phía Hội đồng khoa học thẩm định có ông Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch Hội đồng – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Bình Khiêm – Phó Chủ tịch Hội Đồng – Phó Giám đốc Sở khoa học và công nghệ cùng các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học.

Các thành viên thảo luận các nội dung liên quan đến đề tài

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hệ thống doanh nghiệp phụ trợ đang phát triển theo hướng công nghệ cao, đáp ứng xu thế phát triển của ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinhh doanh. Đồng thời tỉnh Vĩnh Phúc cũng có sự quan tâm nhất định vào phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Đón được xu thế đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong hai năm 2020 và gia hạn bảo vệ đến tháng 6 năm 2021 với mong muốn từ những kết quả của đề tài có thể ứng dụng vào thực tế.

Từ những kết quả nghiên cứu và sự trình bày mạch lạc của nhóm nghiên cứu, các thành viên hội đồng thẩm định đã đánh giá cao đề tài mà Hiệp hội Doanh nghiệp nghiên cứu. Hội đồng cho rằng, hệ thống số liệu của nhóm nghiên cứu là hệ thống số liệu đáng tin cậy, văn phong thể hiện rõ ràng. Nhóm nghiên cứu đã trình bày bức tranh khá sinh động và tổng quát về công nghiệp hỗ trợ của thế giới, Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống giải pháp mà nhóm nghiên cứu đưa ra có tính khả thi lớn thể hiện được sự đầu tư và dày công nghiên cứu nghiêm túc của nhóm thực hiện đề tài. Đồng thời các thành viên cũng có những đóng góp ý kiến cụ thể để hoàn thiện đề tài và nâng cao tính khả thi của đề tài.

Sau thời gian phản biện, thảo luận, cho ý kiến rất cụ thể về thực trạng, khả năng phát triển và hệ thống giải pháp Hội đồng đã cho điểm và nhất trí nghiệm thu đề tài.


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website