Hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng

Ngày đăng: 25/04/2019  - Lượt xem: 59

Chiều ngày 24/4/2019 tại Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và Ban quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng đã có buổi làm việc trực tiếp , cùng nhau ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019.

Tới dự chương trình làm việc có ông Văn Đức Sơn - Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng, bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp. Ngoài lãnh đạo đại diện hai bên, tới dự chương trình làm việc còn có các ông bà chuyên viên đại diện cho các phòng ban, phục vụ công tác phối hợp triển khai chương trình phối hợp công tác giữa hai bên.

Chương trình làm việc hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất  kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tạo thêm cơ sở thực hiện quy trình cho vay đầu tư và thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Với mục tiêu trên, hai bên tích cực phối hợp trong các công tác như tuyên truyền, rà soát đối tượng doanh nghiệp cần tiếp cận vốn và bảo lãnh, kịp thời đề xuất nội dung tháo gỡ cho doanh nghiệp.

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ